Ι. Μαρκάκη 9, Κουμπές Χανιά
Δευτέρα – Παρασκευή 08:00π.μ.-16:00μ.μ.
28210 94433/ 83167/ 72093  Fax: 2821097410

Εγγραφή νέου μέλους

Η διαδικασία εγγραφής νέου μέλους είναι εύκολη και απλή. Ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη διαχείριση του Συνεταιρισμού. Στη συνέχεια, η αίτηση εγγραφής πρέπει να γίνει δεκτή από το Δ.Σ. και η διαδικασία ολοκληρώνεται με έγκριση από την Γ.Σ. των συνεταίρων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Σφραγίδα της επιχείρησης ή του επιτηδευματία
  • Βεβαίωση εγγραφής στο εμπορικό επιμελητήριο.
  • Αίτηση εγγραφής προς το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού
  • Καταστατικό εταιρίας ή απόσπασμα καταστατικού ή υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου
© Copyright 2022. All rights reserved. Σχεδιασμός: THE DESIGN BAR | Yλοποίηση: TRP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram